KIRA Avatar

Maraming Salamat

Na-record na namin ang iyong response. Maari kang makatanggap ng follow-up mula sa DOH o sa iyong LGU gamit ang contact number na iyong binigay, lalo na kung ikaw ay may high-risk sa COVID-19.

Tandaan: Ang resulta dito ay isang gabay lamang at hindi katumbas ng konsultasyon. Kung may karamdaman, magsuot ng mask at maaring tumawag sa DOH 24/7 Telemedicine Hotline o sa iyong Barangay Health Emergency Response Team (BHERT) para agad makumpirma ng health professional ang iyong kalagayan. Matapos ang konsulta, ikaw ay bibigyan ng schedule para sumailalim sa swab test at masubaybayan ang iyong sintomas. Kung kritkal ang sitwasyon, dumiretso agad sa ospital.

Sa beta stage, ang mga local health units lamang na may active account ang direktang makakatanggap ng iyong impormasyon for validation.