KIRA Avatar

SIGN IN TO UPDATE SYMPTOMS

I-type ang cellphone number na iyong ibinigay noong unang nag self-assessment gamit ang KontraCOVID. Papadalhan ka ng One Time Password (OTP) upang ma-access at ma-update mo ang iyong data.